• شماره تلفن : 09904422154-09365543317

عکاسی

عکاسی

عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی و عکسبرداری

است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌شود.

شـاید بتـوان عکـاسی را در سـه حیطه علمـی، صنعتی و

هنری بررسی کرد. در ابتدا عکاسي با استفاده از اصول

علمی به وجود آمد. درواقـع عکـاسي کشف و یا اختـراع

یک شخص نیست.

 

 

Date

30 بهمن 1394

Categories

طراحی و گرافیک, چاپ

 

 

 

آدرس

تهران

0000000000

info@designtat.ir

00000000

شنبه تاپنجشنبه 9 صبح تا6 عصر