• شماره تلفن : 09904422154-09365543317

تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک، به معنیِ انجام معاملات تجـاری، از طریـق

ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، تلویزیون و کامپیـوتر

است.

امروزه با رشد فناوری اطلاعات و افزایش حجم مبادلات تجـاری

بین دولت ها و شرکـت های بزرگ و همـچنین افـزایش تجـارت و

کسب و کار در بین جوامـع انسـانی، استفـاده از روش های قدیـمی

مبادله و تجارت کارایی خود را از دست داده است. جوامع ماشینی

انسـان را به مهـار خویش در آورده و طبیـعی است که این سیـطره

در دنیای به هم پیوسته امروز تاثیر بگذارد.

Date

07 دی 1394

Categories

برندینگ و مشاوره تبلیغاتی, ایده پردازی

 

 

 

آدرس

تهران

0000000000

info@designtat.ir

00000000

شنبه تاپنجشنبه 9 صبح تا6 عصر